Mango Body Wrap Intro

Login to see prices

Includes:
1 – 64 oz. Mango Butter Cream
1 – 80 oz. Mango Scrub
2 – 12 oz. Mango Massage Oil
1 – 1.4 kg Mango Body Mask

For retail:
3 – 8 oz. Mango Butter Cream
3 – 10 oz. Mango Scrub