Lavender Body Wrap Intro

Login to see prices

Includes:
1 – 64 oz. Lavender Butter Cream
1 – 80 oz. Lavender Scrub
1 – 8 oz. Lavender Massage Oil
1 – 64 oz. Lavender Moisture Mask

For retail:
2 – 8 oz. Lavender Butter Cream
2 – 10oz. Lavender Scrub