Green Tea Body Wrap Intro.

Login to see prices

Includes:
1 – 64 oz. Green Tea Butter Cream
1 – 64 oz. Green Tea Moisture Mask
1 – 80 oz. Green Tea Scrub

For retail:
3 – 8 oz. Green Tea Butter Cream
3 – 10 oz. Green Tea Scrub